• کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • کارآفرین نمونه کشوری در سال ۱۳۸۲
  • صادرکننده نمونه ملی در سال­های ۱۳۹۰-۱۳۹۵
  • عضو هیأت مدیره و معاونت بین الملل شرکت گلنور
  • مدیریت بخش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت و مشاور بازرگانی خارجی شرکت های متعدد
  • مدیرعامل شرکت نور کارالکتریک
  • مدیرعامل شرکت گلنور
  • عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان چراغ­های روشنایی در ایران
  • عضو انجمن صنایع برق و الکترونیک اصفهان
  • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان، ایران و چین، ایران و عراق