• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
  • مدیر عامل شرکت سیمان باقران