• عضو هیئت علمی دانشگاه یزد (دانشیار)
 • معاون مالی اداری دانشگاه یزد
 • مدیرگروه فیزیک یزد
 • مدیریت دانشگاهی (مدیر گروه، رئیس دانشکده، رئیس مجتمع آموزشی)
 • رئیس هیئت مدیره مجتمع تولیدی آروک یزد (تولید کننده ـ صادرکننده)
 • نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد
 • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم و هشتم
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد
 • رئیس مرکز تحقیقات پرتوفرآیند
 • معاون و قائم مقام دانشگاه امام جواد (علیه السلام)
 • رئیس مجتمع علوم دانشگاه یزد
 • عضو شورای BT پارک علم و فناوری
 • عضو مؤسس انجمن صنعت خلأ ایران
 • عضو هیئت رئیسه انجمن کانی شناسی ایران (دو دوره)
 • سابقه قریب ۴۰ سال فعالیت در صنعت پلاستیک و صنایع پلیمری
 • عضو هیات مدیره شرکت دانشگاهیان