• رئیس کمیسیون احداث و فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران
  • عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  • مدیرعامل شرکت دیداس، فعال در حوزه‌های راهسازی، سدسازی، ساختمانی، معدنی، نفتی و مخابراتی از تاسیس تاکنون به مدت ۳۶سال و فعال در بخش خصوصی
  • دارای رتبه یک ساختمان، راه، فرودگاه، راه‌آهن، رتبه یک آب و موضوعات مربوطه مانند سدسازی، کانال، خط انتقال آب، نفت، گاز و اسکله‌سازی
  • ۴ دوره عضو هیأت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی
  • صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی کشور
  • عضو هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و قطر
  • دو دوره عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی
  • سابقه کار در پروژه‌های عمرانی در ۵ کشور قزاقستان، امارات، ارمنستان، بلاروس و الجزایر