• عضو هیات مدیره منطقه آزاد ارس
  • مؤسس واحد مشاوره رایگان در سازمان صنایع و معادن استان برای متقاضیان سرمایه گذاری و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کسب و کار
  • عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن خدمات فنی مهندسی صنفی استان
  • عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز
  • مدیرعامل شرکت برچسب ساز تبریز
  • عضو هیأت حل اختلاف اداره کار استان
  • عضو هیأت مدیره شرکت فناوران پویش پژوه
  • نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز