• مهندس برجسته کشور به انتخاب نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
 • رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و حرقه ای کشور
 • رئیس مبحث ۱۱ مقررات ملس ساخاتمان کشور
 • مهندس برجسته به انتخاب فرهنگستان علوم ایران در سال ۱۳۸۸
 • مهندس برتر کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲
 • رییس هیات مدیره شرکت کیسون
 • رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
 • عضو هیات مدیره تشکل‌های مهندسی و فنی مختلف
 • انجام سخنرانی‌هایی از طرف بخش خصوصی ایران در کنفرانس‌های برلین، لندن، لوزان و پاریس
 • ارائه‌دهنده بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و مهندسی در ایران و خارج از کشور
 • مقام هفتم جهان در انبوه‌سازی مسکن در سال ۲۰۱۳
 • صادرکننده نمونه کشور برای ۸ سال
 • صادر کننده ممتاز کشور برای ۲ سال
 • مقام ۱۱۸ پیمانکاری بین‌المللی در جهان
 • حضور و فعالیت در ۱۲ کشور جهان و اخذ جوایز متعدد در کشورهای مختلف