• رئیس هیات مدیره شرکتهای نصر مبین ایرانیان
 • کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، فراز رویال قشم
 • نایب رییس هیات مدیره شرکتهای فرآوری مواد معدنی ایران
 • گروه مالی مهر اقتصاد
 • سرمایه گذاری توسعه اعتماد
 • سرمایه گذاری افتخار سهام
 • سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان،تولید روی بندر عباس
 • پایانه کانتینری بندرعباس آریا
 • عضو هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری دانایان پارس
 • تولیدی شیشه ایمنی میرال
 • بازرگانی وحدت مبین، ارتباطات هدی ارقام، فراسوی شرق
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نگین ساحل رویال
 • مدیریت امور مجامع و شرکتهای شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
 • مشاور هیات مدیره شرکت تایدواتر خاورمیانه
 • عضو هیات مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان
 • رئیس هیات مدیره جامعه حمایت از گسترش روابط بازرگانان ایرانی
 • نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
 • مدیرعامل شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان