• عضو هیأت مدیره شرکت خاطره خوش فعال در زمینه هتل سازی و گردشگری
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم دوره هفتم و هشتم
  • یک دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
  • عضو کمیسیون گردشگری اتاق ایران
  • عضو کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی قم
  • مدیرعامل شرکت پدیده فرش شرق، تولید و صادرات فرش دستبافت
  • چهار سال صادرکننده نمونه استان قم