• فعالیت بازرگانی از سال ۱۳۸۷
  • سه دوره مسئول اتحادیه فرش و لوازم خانگی
  • یک دوره بازرس اتحادیه فرش استان
  • تولیدکننده محصولات کشاورزی
  • مدیرعامل بازرگانی عسکری صابر