• مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
  • رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران
  • مدیرعامل شرکت سیمان تهران
  • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت اکباتان
  • عضو هیات مدیره سرمایه گذاری بانک مسکن و شرکت صدرا
  • مجری طرح عظیم نواب