• کارشناس اقتصاد و مدیریت
  • مدیر شرکت تولیدی بابل ماشینتولیدکننده انواع پمپ آب و ماشین آلات کشاورزی و تولید لوله های خرطومی pvc
  • عضو هیأت مدیره انجمن کارفرمایان بابل
  • نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف اداره رفاه و کار و امور اجتماعی بابل
  • ۳۰ سال سابقه در حوزه تولید ماشین آلات کشاورزی و صنعتی