• ذیحساب و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی شمیران
 • کارشناس مالیاتی
 • ذیحساب و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
 • ممیز کل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
 • معاون کل مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
 • ذیحساب مجمع آموزش عالی دهخدا (در حال حاضر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)
 • ذیحساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایران استابلایزر از سال ۱۳۷۱تا کنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت فراورده های شیمیایی بهداد شیمی از سال ۱۳۸۰تا کنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیلیا قزوین از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۵
 • رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپین پلیمر از سال ۱۳۸۵تا کنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت پلی اتیلن تاکستان (۱۰سال)
 • عضو هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه و خزانه داری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قزوین در دوره دوم، چهارم، پنجم