• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند
  • مدیر عامل شرکت فرآورده های موادنشوز کشور
  • عضو هیات رییسه خانه معدن استان خراسان جنوبی