• عضو  هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه دوره قبل  اتاق همدان
  • سرپرست دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن شهرستان ملایر
  • مدیرعامل تاک افروز (تولید و صادرات محصولات خشکبار)