• موسس مهمانپذیر استقلال خ امام  -۱۳۶۰
  • موسس هتل کرمان بلوار قدس ۱۳۶۵
  • موسس مجموعه شهربازی سرزمین رویایی خ ابوحامد ۱۳۸۸
  • مجموعه باغ بهرامی-تالار و رستوران
  • راه اندازی ومشارکت رستورانهای کندو، ماهان،و رستوران باغ شاهزاده
  • رییس اتحادیه صنف هتل تالار ورستوران شهر کرمان سه دوره
  • مدیرعامل انجمن خیریه یاس
  • عضو هیات مدیره ستاد دیه ،انجمن رعد، خیرین سلامت