• پنج دوره نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تاکنون
 • دو دوره نماینده مجامع امور صنفی شهرکرد در هیأت حل اختلاف مالیاتی
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق شهرکرد سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو هیأت نمایندگان و نماینده اتاق شهرکرد در اتاق ایران
 • موسس و عضو هیئت مدیره موسسه خیریه امام علی (ع) شهر هفشجان
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن فلزی و ماشین سازی استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون
 • نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان شهرکرد از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
 • یکی از موسسین و سهامدار شرکت توسعه آهن و فولاد میلاد کشور (سهامی عام ) سال ۱۳۹۰
 • نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۳تاکنون
 • عضو هیأت مدیره جامعه علی ابن ابیطالب شهرکرد
 • بازرس انجمن حمایت از زندانیان استان
 • موسس و مدیر آهن آلات اله بخشی از سال ۱۳۵۰تاکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آهن فروشان و مسئول امور مالی و توزیع آهن آلات شرکت از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲