• عضو شورا و مدیر گروه برق جهاد سازندگی گنبد
 • رئیس اداره کل نصب مرکز شرکت مخابرات ایران
 • مدیر امور تلفن شهری شرکت مخابرات ایران
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت طرح و توسعه تلفن
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران
 • مدیر عامل خدمات هواپیمایی سفیران
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت چیت ری
 • مدیر گروه سازمان صنایع نساجی بنیاد مستضعفان
 • عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری فاطمیه
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ایران کرک
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ارتباطات کوه نور
 • دبیرکل اتاق بازرگانی ایران
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی عام ویتانا
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کامپیوتر البرز
 • مدیر پروژه و قائم مقام مدیر عامل فاستونی آسیا
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت غنچه پرور
 • عضو هیأت مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران
 • عضو هیأت مدیره انجمن توسعه و ترویج و تجارت محصولات حلال
 • رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک
 • مدیر عامل گروه صنایع تولیدی ای سودا
 • رئیس دانشگاه علمی کاربردی ای سودا
 • عضو هیأت نمایندگان و نائب رئیس اول اتاق بازرگانی کرج
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مجریان ارتباطات فاران صدرا
 • نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران
 • نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران
 • رئیس کمیته مشترک ایران و لهستان
 • رئیس اتاق بازرگانی کرج