• نائب رئیس اتاق تبریز
  • انجمن پیمانکاران عمرانی استان
  • انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی سابق
  • یکی از اولین اعضای انجمن
  • رئیس هیأت مدیره هلدینگ گچ کشور
  • مدیر عامل شرکت بتن کاوه
  • رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور
  • رئیس کانون کارفرمایی استان