• رئیس هیأت مدیره و مدیر کارخانه شرکت پارسیان حریر البرز (هوبار)
  • مدیر عامل نگین ریس البرز
  • رئیس هیأت مدیره شرکت طرح ساز گوهر
  • مدیریت کارخانجات گروه صنعتی بازرگانی پرنیا
  • نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
  • عضو هیأت رئیسه انجمن سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران
  • عضو هیأت رئیسه انجمن سلولزی بهداشتی ایران
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین دوره سوم و چهارم و پنجم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دوره هفتم و هشتم