• پنچ سال سابقه کار در سازمان دامپزشکی کشور (۳ سال مسئول بخش بررسیها در اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری + ۲ سال مسئول کلنیک دامپزشکی اداره دامپزشکی شهرستان محلات).
 • سه سال مسئولیت فنی گاودارداری صنعتی شهرکرد (متعلق به بانک کشاورزی کشور) به ظرفیت ۴۰۰۰ راسی گاو شیری.
 • بیست و دو سال مسئول فنی بهداشتی و مدیر عامل شرکت درنا جوجه دلیجان (دارای سه واحد پرورش  مرغ مادر).
 • بیست و دو سال  ریاست هیئت مدیره شرکت درنا مرغ دلیجان ( کشتارگاه طیور به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه کشتار در هر ساعت).
 • ده سال رئیس هیئت مدیره شرکت درنادان از سال ۱۳۸۳ تا کنون (کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز).
 • بیست و دوسال (از ۱۳۷۲ تا کنون) رئیس هیئت مدیره شرکت شهروز دلیجان (سردخانه و بسته بندی مواد غذائی به ظرفیت ۱۳۰۰۰ تن).
 • رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت پیشرو از ۱۳۹۱ تا کنون (وارد کننده جوجه بوقلمون صنعتی و ۳ واحد بوقلمون گوشتی و مولد).
 • نائب رئیش هیئت مدیره شرکت بازرگانی درنا از ۱۳۸۱ تا کنون (تجارت داخلی و خارجی).
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق اراک در دوره پنچم و نماینده استان در اتاق ایران و عضو کمیسیون کشاورزی اطاق ایران.
 • عضو هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه ی ایران از ۱۳ تا کنون.
 • عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان مواد پروتئین خام دامی کشور از ۱۳۹۰ تا کنون.
 • عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از صنایع طیور کشور از ۱۳۸۹ تا کنون.
 • عضو هیئت امناء انجمن ملی صنایع طیور ایران از ۱۳۹۱ تا کنون.