• نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سیم و کابل یزد
  • رئیس هیئت مدیره شرکت سیم لاکی کویر یزد
  • عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عمان
  • عضو سندیکای برق ایران
  • عضو کمیته سیم و کابل سندیکای برق ایران
  • عضو سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
  • عضو هیئت مدیره کمیته برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت یزد
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان یزد
  • عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن یزد
  • عضو هیئت رئیسه اتاق یزد در دوره هشتم
  • عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان یزد