• سی و نه سال سابقه مدیریت در صنعت شیرینی و شکلات
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز
  • عضو انجمن صنایع غذایی استان و کشور