• رییس اتاق بازرگانی ایلام یک دوره
  • عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق
  • معاون کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی مهندسی اتاق ایران
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایلام و ایران چهار دوره