• رهبر گروه صنعتی نیان (در چندین حوزه صنعتی دانش بنیان و High Tech )
 • مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک
 • مدیر بخش R & D شرکت نیان الکترونیک
 • هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
 • انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان
 • خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان
 • انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا
 • مجمع خیرین فنی و حرفه ای خراسان
 • ستاد تسهیل استان خراسان رضوی (کارگروه بیمه، مالیات و گمرک)
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک خراسان
 • انجمن علمی انرژی بادی ایران