• مؤسس و مدیرعامل شرکت الکتروسیم از سال ۱۳۷۰
  • بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت میثاق پدر ( هتل داد ) از سال ۱۳۷۹
  • تدریس در دانشگاه یزد در رشته های مدیریت مالی و طراحی ایجاد واحدهای صنعتی ( امکان سنجی )
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت مالی
  • عضو مؤسس و رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع و معادن یزد از بدو تأسیس
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم و هشتم
  • نائب رئیس اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم
  • رئیس کمیسیون گردشگری و گسترش صنعت توریسم اتاق بازرگانی یزد در دوره هشتم
  • کارآفرین نمونه استانی و کشوری در سومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر کشور ( سال ۱۳۸۷ ) در ارتباط با پروژه هتل داد