• کارآفرین برتر استان یزد در سال ۱۳۸۶
 • نماینده اتاق بازرگانی استان یزد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم و هشتم)
 • عضو انجمن نساجی ایران
 • همکاری و مشاوره در تأسیس شرکت های نساجی مختلف از سال ۱۳۵۸ تا کنون
 • تأسیس شرکت ساختمان زعتر و انجام پروژه های ساختمانی ۶۳ـ ۱۳۵۶
 • تأسیس شرکت فرش کبیر یزد ۱۳۶۸
 • تأسیس شرکت ریسندگی دیبا نخ ۱۳۷۲
 • تأسیس شرکت ریسندگی کبیرنخ ۱۳۸۲
 • تأسیس شرکت نخ های صنعتی یزد ۱۳۸۳
 • تملک شرکت ریسندگی نخ آفتاب ۱۳۸۵
 • انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی بین المللی
 • عضویت در هیأت های تجاری اعزامی به کشورهای مختلف