• فعالیت در زمینه بازرگانی ، تجارت خارجی از سال ٨٣ در مریوان
  • مدیر عامل شرکت بازرگانی (  یاسا تجارت هورام )
  • عضو و سهام دار هئیت مدیره  شرکت حمل و نقل بین المللی ( ایرسا کالا راه پیما )
  • ٢ دوره نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مریوان