• از سال ۱۳۵۸ فعال در زمینه تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و صادرات فرآورده های معین رشته صنعتی
  • مدیرعامل شرکت ارکان گاز
  • عضو هیات مدیره کنسرسیوم پتروموندکارن
  • نایب رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا
  • عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان – ایران و فرانسه- ایران و هند- ایران و انگلیس- ایران و هلند- ایران و کانادا- ایران و افریقا- ایران و چین
  • عضو انجمن مدیران صنایع
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز پتروشیمی