• مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تجارت بین الملل گاز دایان
  • قائم مقام مدیرعامل شرکت تامین روانکار دایان
  • نایب رئیس انجمن گازهای استان تهران
  • عضویت در اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی
  • رئیس کمیسیون آموزش انجمن گازهای فشرده
  • عضویت در انجمن جوانان کارآفرین
  • عضویت در اتحادیه صادرکنندگان صنایع نفت گاز پتروشیمی
  • عضو اتاق مشترک ایران عمان و ایران چین