• رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • مدیر عامل شرکت پخش احسان فر از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰
 • رئیس هیأت مدیره شرکت تیزپاک خراسان تولید کننده محصولات پاک کننده و بهداشتی تیرک از سال ۱۳۷۰ تا کنون
 • رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تروند زعفران قائن نخستین واحد اصولی سورت – فرآوری – بسته بندی و صادرات زعفران در منطقه زعفرانکاری قائنات از سال ۱۳۷۰تا کنون
 • رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق بزرگترین واحد صنایع چاپ شرق کشور در شهرک صنعتی بیرجند
 • نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران
 • عضو هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران
 • عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت انابد
 • عضو انجمن مدیریت ایران
 • عضو کانون زعفران ایران
 • عضو انجمن مدیران صنایع
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان
 • کارآفرین نمونه استان خراسان جنوبی
 • صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۵
 • ارائه مقالات مختلف در همایش ها و سمینارها، مجلات و روزنامه
 • مدرس دانشگاه پیام نور قاین ار سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
 • بیش از ۱۰سال صادرکننده نمونه استانی
 • سه سال صادرکننده نمونه ملی کشور
 • دو صادرکننده برتر در کشور