• مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دست باف کاشان
  • تدریس و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
  • ممیز Iso شرکت DQS آلمان
  • مدیر کارخانجات نساجی بهتابان و نرمینه بافت از سال  ۱۳۶۸تا کنون
  • کارشناس و مشاور خطوط تولید و تامین صنایع نساجی
  • عضو هیأت های حل اختلاف کار بمدت ۲۰ سال
  • مدیریت طراحی و تأسیس کارخانجات نساجی پرندریس، نساجی نرمینه ۱ و نرمینه ۲
  • عضو هیأت امنا انجمن مددکاری امام زمان (عج)