• مسئولیت قسمت های کنترل کیفی، امور مالی، مهندسی صنعتی در شرکت صنایع قالی کاشان ( قالی راوند) ۱۳ سال
  • مدیرعامل شرکت ماشین سازی پرس ماشین
  • مدیرعامل شرکت فرش کمال الملک
  • مدیر عامل شرکت صنعتی پاوان
  • مدیرعامل شرکت صنایع فرش سپهر کاشان
  • رئیس هئیت مدیره نساجی فرخ سپهر و نساجی اطلس ریس کاشان
  • نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان
  • عضو هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کاشان
  • عضو هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز
  • عضو هیئت مدیره شرکت سیلک کاشان