• صادرات کننده محصولات کشاورزی به اقصی نقاط جهان بلاخص کشورهای همسایه،
  • رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی تولیدی آربابا کاردان زیویه،
  • رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی تولیدی نیرو سبز بانه،
  • مدیر عامل دفتر بازرگانی شلیر،
  • ۱۷ سال سابقه حسابداری اتحادیه پیله وران و صادر کنند گان شهرستان سقز،
  • دبیر انجمن حمایت از تولید کندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی شهرستان سقز،
  • صادر کننده نمونه استان کردستان در سال ( ۱۳۸۳، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳)