• نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند از سال ۱۳۸۵ تاکنون
  • غرفه دار بازارچه مرزی میل ۷۳
  • عضو شرکت تعاونی مرزنشینان استان خراسان جنوبی
  • عضو هیأت رئیسه کارخانه سیمان باقران
  • عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان
  • صادرکننده نمونه استانی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶