• بنیانگذار و عضو هیأت مدیره گروه پارس سامان
  • بنیانگذار و عضو هیات مدیره شرکت صبا سل آریا
  • بنیانگذار و عضو هیات مدیره شرکت تیس آرین کیش
  • گروه دانشبنیان پارس سامان با اجرای سیستمهای مانیتورینگ و کنترل بر روی بیش از ۶۶۰۰ کیلومتر از خطوط انتقال گاز و نفت کشور نقش قابل ملاحظه ای در تامین انرژی پایدار برای کل مصارف صنعتی و خانگی کشور دارد و دومین شرکت از این منظر در خاورمیانه
  • بیش از ۱۰ سال سابقه نیز در آموزش مهار تهای فروش و مذاکره در دانشگاه صنعتی شریف و تهران