• کارشناس و مشاور بازرگانی و گمرک
  • کارگزار رسمی گمرک ایران
  • عضو هیأت رئیسه انجمن کارگزاران گمرکی
  • سابقه فعالیت در عرصه واردات و صادرات ، حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا به مدت ۱۲ سال
  • موسس و مدیر مجموعه بازرگانی و حق العمل کاری فاروقی از سال ۸۸
  • فعالیت علمی و عملی در امر بازرگانی خارجی و امور گمرکی
  • همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بازرگانی بین المللی و امور گمرکی