• سابقه ۱۱ سال فعالیت تجاری با کشورهای اروپا بویژه اتریش و چک
  • فعال در حوزه های نفتی و پتروشیمی
  • فعال در حوزه گردشگری
  • دارای دفتر فعال بازرگانی در چک
  • مدیر و مالک مجتمع تفریحی و شهربازی سندباد
  • واردکننده قطعات خودروهای دیزلی
  • کارآفرین نمونه منطقه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
  • فعال در زمینه نصب و راه اندازی شهربازی در کشورهای عراق و افغانستان