• کارشناس و مدیر پروژه های عمرانی و صنعتی ۱۳۵۴-۱۳۴۳.
 • قائم مقام مدیرعامل شرکت صانیفرکو،پیمانکار پروژه های صنعت فولاد از جمله نورد سنگین کاویان ۱۳۵۴ -۱۳۵۸.
 • قائم مقام مجری احداث سد سیستان و شبکه های آبیاری آن ۱۳۶۰-۱۳۵۸٫
 • مسئول ستاد تکمیل طرحهای عمرانی در سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۲ -۱۳۶۰.
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر پروژه های شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) ۱۳۷۱-۱۳۶۲جهت پروژه های صنعت فولاد، نفت و آلومینیوم از جمله خط انتقال لوله ۵۶ اینچ گاز از عسلویه به اصفهان.
 • پروژه فولاد مبارکه اصفهان.
 • پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در سرخس.
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع توری کاشان از سال ۱۳۷۱تاکنون.
 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان کویر کاشان از سال ۱۳۸۲ تاکنون.
 • نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان مندشتی در استان بوشهر از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 • رئیس اتاق بازرگانی کاشان در دوره های سوم،چهارم،پنجم،ششم و هفتم .
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره های فوق.