• مدیرعامل شرکت آروین پلاست پایتخت
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران – آذربایجان
  • شرکت آروین پلاست پایتخت
  • تولید استرچ فیلم های پنج لایه جهت بسته بندی صنعتی و غذایی