• بازرگانی فیصلی، صادرات ، واردات و ترخیص کالا
  • رئیس اتاق بازرگانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون در دوره هشتم و نهم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق خرمشهر و اتاق ایران
  • فعالیت گمرکی و ترخیص کالا از سال ۱۳۷۸ تاکنون
  • فعالیت بازرگانی و صادرات مصالح ساختمانی و تره بار به عراق از سال ۱۳۸۲ تاکنون
  • وارد کننده لوازم خانگی به کشور
  • رئیس اتاق مشترک ایران و کویت
  • عضو کمیته اقتصادی استانداری خوزستان