• فعال اقتصادی در زمینه ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و باغداری و کسب و کار های نوین
  • رییس اتحادیه موتور آلات کشاورزی و صنعتی شیراز
  • عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی فارس از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
  • رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران
  • رییس اسبق مجمع امور صنفی شیراز
  • عضو اسبق هیأت رییسه اتاق اصناف ایران