• رئیس اتاق بازرگانی ایلام از سال ۱۳۸۷ تاکنون (چهار دوره)
 • عضو موسس اتاق بازرگانی ایلام
 • عضو هفت دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام
 • نائب رئیس اتاق بازرگانی ایلام دو دوره
 • نائب رئیس اتاق مشترک ایران و عراق دو دوره
 • دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام
 • عضو کمیته پشتیبانی اربعین حسینی (ع) استان ایلام
 • عضو هیات منصفه خانه مطبوعات استان ایلام
 • معاون مشارکت های ستاد مردمی اربعین استان ایلام
 • عضو و نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام
 • عضو هیئت امنای مرکز مدیریت و ارائه خدمات جامع اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام
 • عضو هیئت امنای ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی استان ایلام