• رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی کامبیز و گروه پارسیان هوشمند
  • عضو هیئت مدیره مرکز مدیریت بهره وری
  • شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند و شرکت توسعه هوشمند نوین بهره وران
  • موسس و مدیرعامل شرکت ibc، رئیس کمیسیون رقابت
  • خصوصی سازی و سلامت اتاق ایران
  • عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
  • عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
  • عضو هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران