• مدیر عامل گروه معدنی متما ۱۳۸۸
  • نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان محصولات معدنی ۱۳۹۲
  • عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران