• عضو هیأت مدیره شرکت آلماتوز
  • مسؤول انجمن سیب زمینی استان اردبیل
  • صادرکننده محصولات کشاورزی