• رئیس اداره اکتشافات معدنی اداره کل  معادن استان اذربایجان غربی
  • مدیر عامل شرکت  منطقه ای معادن آذربایجان غربی
  • عضو هیأت مدیره شرکت منطقه ای معادن اذربایجان  شرقی (تبریز )
  • بهره بردارز معدن طلای زرین داغ  آستاراکان
  • عضو نظام مهندسی معدن
  • مدیر عامل شرکت فرآوری  اروم کانسار