• خزانه دار اتاق بازرگانی ایلام یک دوره
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
  • نائب رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران
  • رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایلام
  • عضو هیئت رییسه اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام ۲ دوره