• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دوره هشتم
  • نائب رئیس خانه صنعت و معدن استان لرستان
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم‌آباد در ادوار هفتم، هشتم و نهم
  • رئیس هیأت مدیره کانون سنگ ایران
  • نائب رئیس کانون سنگ ایران
  • دبیر کانون سنگ ایران
  • رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ لرستان
  • مدیر عامل اتحادیه سنگبران دورود