• رییس هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس
  • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سیمان لامرد
  • رییس هیأت مدیره شرکت سیمان استهبان
  • نایب رییس اتاق بازرگانی فارس
  • رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی فارس
  • وکیل پایه یک دادگستری