• وکیل پایه یک دادگستری.
 • رئیس مرکز داوری اتاق ایران، شعبه یزد.
 • عضو هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران.
 • عضو هیئت مدیره مرکز رتبه بندی اتاق ایران.
 • رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد.
 • رئیس اتاق بازرگانی استان یزد.
 • نماینده کارفرمایان استان یزد در شورای حل اختلاف مالیاتی.
 • نماینده کارفرمایان استان یزد در شورای حل اختلاف بیمه تامین اجتماعی.
 • نماینده کارفرمایان استان یزد در شورای حل اختلاف اداره کار و تعاون.
 • مدیریت تولید در شرکت تولیدی صندوق میوه (تنکابن) ۱۳۵۵ -۱۳۵۸.
 • مدیر عامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن آلات استان یزد.
 • رئیس اتحادیه آهن فروشان یزد.
 • مدیرعامل شرکت ریسندگی زرین تاب یزد ۱۳۶۲ -۱۳۶۵.
 • رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی یزدگل ۱۳۶۹ تاکنون.
 • رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی مهتاب پلاستیک ۱۳۶۹ تاکنون.
 • رئیس هیت مدیره شرکت تولیدی پرتونگاه کویر یزد ۱۳۸۴ تا کنون.
 • رئیس هیئت مدیره شرکت صادراتی نیکان پارسیس پویان ۱۳۹۵ تاکنون.